incasso

  • Hoe vaak wordt U als ondernemer of privĂ©persoon niet geconfronteerd met wanbetalers? Uw facturen / uw huur,… worden niet betaald. De opvolging daarvan vergt heel veel tijd en energie en wordt vaak uitgesteld in functie van ander werk. Nochtans zijn die betalingen noodzakelijk voor de gezondheid van uw bedrijf.
  • Wij nemen die onaangename en tijdrovende taken van U over.
  • Kostprijs : indien de wanbetaler een handelaar / ondernemer is, kan op de factuurvoorwaarden een beroep gedaan worden en wordt er naar gestreefd dat de klant de volledige hoofdsom van de schuld ontvangt. Zoveel als mogelijk betaalt de debiteur zelf de prijs voor zijn wanbetaling.

Kantoor Sint - Idesbald
correspondentieadres