Tarieven

KOSTEN EN ERELONEN

 

Behoudens anders akkoord bedragen onze tarieven :

 

Overzicht tarieven per eenheid

Excl. BTW

Incl. BTW

Uurtarief

 

150,00 euro

 

181,50 euro

 

Opening dossier, archivering en klassement, fax, griffiebons, betaalverrichtingen, ….

75,00 euro

90,75 euro

Tekstverwerking brieven

13,00 euro

15,73 euro

Tekstverwerking procedurestukken / contracten

15,00 euro

18,15 euro

Aangetekende zendingen

22,00 euro

26,62 euro

Kopies/scans

Vanaf 10,00 euro tot …..

in verhouding tot het dossier

Verplaatsingskosten per km (exclusief tijdsduur)

0,60 euro

0,73 euro

Eerste consult zonder aanleg dossier (tot 45 minuten)

90,00 euro

108,90 euro

Deurwaarderskosten worden rechtstreeks gefactureerd door de deurwaarder aan de cliënt

Gerechtskosten (rolrechten, strafdossier, afschriften vonnis, …) zijn vrijgesteld van BTW

Urgentietarief : + 50 %

Afhankelijk van concrete afspraken kan een ander tarief overeengekomen worden, zoals daar onder meer zijn frequentie handelsrelatie, precaire situatie, pro-deogerechtigd doch vrijwillig kiezend voor betalend advocaat enz… .

 

Algemene opmerkingen :

Van uw advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke inspanningen levert ter verdediging van uw zaak, waarbij u verwacht dat hij beschikt over de nodige onderlegdheid, kennis en werkmiddelen.

Hierna beslist u totaal vrijblijvend of u verder op onze diensten beroep wenst te doen. Indien u dit wenst, maken wij alsdan met u concrete verdere afspraken over onze onkosten en erelonen.

De werkmethode en de tarieven kunnen in het inleidend gesprek gewijzigd worden in functie van uw wensen en ook afhankelijk van de aard van uw zaak of de aard van de procedure.

Voorafgaandelijk een raming bieden van kosten en erelonen is een onbegonnen zaak gezien elke zaak verschillend is en ook de tussenkomsten in elke zaak verschillend zijn.

Bij een eerste consultatie kunnen we u wel in uw concrete zaak een raming geven en kunnen wij desgewenst een en ander in een bindende overeenkomst vastleggen zodat u voor geen verrassingen komt te staan.

Wij kunnen werken op basis van een forfait, op basis van een uurloon, op basis van een maandelijks forfait of provisie, op basis van het belang van de zaak, of een combinatie van deze maatstaven. Deze keuze kan in overleg vastgelegd worden tijdens de eerste of een latere consultatie. Behoudens andere overeenkomst wordt de staat van kosten en erelonen in geval van betwisting begroot na advies van de taxatiecommissie van de balie van Veurne.

Dit advies wordt door partijen als onherroepelijk bindend aanvaard.

Indien u dit wenst kunnen onze erelonen ten dele gekoppeld worden aan het uiteindelijke resultaat.

Wij werken in de regel met provisies zodat de kostprijs kan verspreid worden binnen de mogelijkheden van elke cliënt.

Indien u dit wenst, worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd waarbij u steeds het recht heeft om zonder schadevergoeding op elk ogenblik de samenwerking te beëindigen.

U kan zelf de kosten aanzienlijk beperken door een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk bundel mee te brengen op de consultatie.

Ons werk wordt aanzienlijk vereenvoudigd en derhalve ook goedkoper indien u ons volgende elementen vooraf bezorgt :

 

- een korte samenvatting van het probleem;

- een chronologisch overzicht van de feiten;

- een inventaris met uw bewijsstukken die u zo goed mogelijk chronologisch samenstelt;

- een opsomming van uw vorderingen of weerlegging van de argumenten van de tegenpartij.

Kantoor Sint - Idesbald
correspondentieadres