voorkeurmateries

  • Handelsrecht (incasso facturen, overlatingen handelsfonds, oprichting handelszaak,…)
  • Vastgoed- en mede-eigendomsrecht
  • Burgerlijk recht (contracten, aansprakelijkheid, erfdienstbaarheden, burenhinder, …)
  • Handelshuur- en woninghuurrecht
  • Verkeersrecht (afhandeling schadeclaims slachtoffers en letselschade + strafrechtelijke verdediging)
  • Strafrecht (Politierechtbank – Correctionele Rechtbank )
  • Familierecht (echtscheiding, samenwoning, omgangsrecht, onderhoudsgeld,afstamming, vereffening-verdeling)
  • Jeugdrecht : Meester Feys is houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
  • Insolventierecht (faillissement, collectieve schuldenregeling, borgstelling, verschoonbaarheid na faillissement, …)

Kantoor Sint - Idesbald
correspondentieadres